series

UR Samtiden - Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

Konferensen Fördjupad samverkan mot överskuldsättning 2019.

• Allmänbildande

• Pedagogiska frågor, Skola och samhälle, Samhällskunskap, Hushållsekonomi

  • Föreläsare: Pia Kjellbom
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer