series

UR Samtiden - Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

Konferensen Fördjupad samverkan mot överskuldsättning 2019.

• Universitet

• Samhällskunskap, Hushållsekonomi

Utbildningsnivå: Universitet
  • Föreläsare: Sussan Öster
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer