series

Lektionstips på minuten

Angelägna frågor om undervisning besvaras på en dryg minut.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Skola och samhälle

Vad händer om man blir anmäld till Skolinspektionen

Lektionstips på minuten
Faktaprogram · 1 min 23 sek
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer