series

UR Samtiden - Det hållbara friluftslivet

Föreläsningar och samtal från konferensen Det hållbara friluftslivet.

• Allmänbildande

• Idrott och hälsa, Rörelse och friluftsliv, Miljö, Hållbar utveckling

Agendamål och friluftsliv i biosfärområden

UR Samtiden - Det hållbara friluftslivet
Föreläsning · 17 min
  • Föreläsare: Carina Wettemark
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer