series

Romane ternengo mislibe

En panel bestående av unga romer svarar på frågor om relationer.

• Gymnasieskola

• Modersmål och minoritetsspråk, Romani chib