series

Åarjelsaemien åssjalommesh

En podd där vi pratar om relationerna i livet.

• Gymnasieskola

• Modersmål och minoritetsspråk, Samiska

Voestes aejkien dåeredidh gåatan

Åarjelsaemien åssjalommesh
Avsnitt 3 · 19 min