series

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

UR Samtiden - Förskolesummit 2019
Panelsamtal · 36 min
  • Medverkande: Karin Alnervik Sonja Sheridan Christian Eidevald
  • Moderator: Mie Josefsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer