series

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan.

• Lärarfortbildning

• Historia, Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik