series

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan.

• Lärarfortbildning

• Historia, Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik

Utbildningsnivå: Lärarfortbildning
  • Föreläsare: Anne-Li Lindgren
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer