series

Nyfiken på Sverige - engelska

Enkelt berättat ur flera perspektiv: historiskt, politiskt, kulturellt.

• Grundskola 4-6

• Engelska, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk, Värdegrund, Genus och jämställdhet

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer