Till huvudinnehåll
series

Le och lär

Humoristiska fakta om döva och deras värld.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Teckenspråk

Programbild

Kyssen

Hur svenska döva ger feedback kan ibland vara förvirrande för utlänningar som besöker Sverige.