series

UR Samtiden - Svenska röster i Europa

Om EU med fokus på information, desinformation och medielogik.

• Högskola

• Samhällskunskap, EU, Sveriges politik och statsskick, Värdegrund, Genus och jämställdhet