series

UR Samtiden - Svenska röster i Europa

Om EU med fokus på information, desinformation och medielogik.

• Universitet

• Information och media, Samhällskunskap, Politik och statskunskap

  • Föreläsare: Nils Gustafsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer