series

Lik meg

Drama om vänskap, utanförskap och att gå sista året på mellanstadiet.

• Grundskola 4-6

• Värdegrund