series

Lik meg

Drama om vänskap, utanförskap och popularitet.

• Grundskola 4-6

• Värdegrund