series

Lärlabbet

Fortbildning för pedagoger. Tema: förskola, samt hälsa.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Förskolepedagogik, Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning