series

Kjellkoll

Lär dig mer om de globala målen för en hållbar utveckling.

• Grundskola 7-9, Gymnasieskola

• Miljö, Hållbar utveckling, Samhällskunskap, Välstånd och fattigdom, Mänskliga rättigheter