series

Övergivna byggnader

Vem byggde anläggningarna och varför övergavs de?

• Allmänbildande

• Historia, Andra världskriget, Teknik, Teknikhistoria