series

Övergivna byggnader

Vem byggde anläggningarna och varför övergavs de?

• Allmänbildande

• Bild, Arkitektur, Historia, Efter ca 1900, Teknik, Byggnadsteknik, Teknikhistoria, Transportmedel och kommunikationer