series

Övergivna byggnader

Vem byggde anläggningarna och varför övergavs de?

• Allmänbildande

• Historia, Efterkrigstiden, Miljö, Energiförsörjning, Teknik, Byggnadsteknik, Teknikhistoria