series

Kjellkoll

Lär dig mer om de globala målen för en hållbar utveckling.

• Grundskola 7-9

• Miljö, Klimatförändringar

Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Kjellkoll
Avsnitt 13 · 8 min