series

UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

• Universitet

• Biologi, Kropp och hälsa

  • Föreläsare: Michael Marmot
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer