series

UR Samtiden - Plast och samhälle

Hur ska man tänka kring plastförpackningar och återvinning?

• Allmänbildande

• Miljö, Avfall och återvinning, Teknik, Renhållning och avfallshantering

Stenkoll på plast - slänga, bränna eller återvinna?

UR Samtiden - Plast och samhälle
Panelsamtal · 55 min