series

UR Samtiden - Plast och samhälle

Hur ska man tänka kring plastförpackningar och återvinning?

• Universitet

• Miljö, Avfall och återvinning, Teknik, Renhållning och avfallshantering

  • Medverkande: Mats Landén Evalena Blomqvist Marcus Dehlin Björn Anderberg
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer