series

UR Samtiden - Plast och samhälle

Hur ska man tänka kring plastförpackningar och återvinning?

• Universitet

• Miljö, Avfall och återvinning, Teknik, Renhållning och avfallshantering