series

Miniräknarna

Med humor, ramsor och regler undersöker Miniräknarna matematik.

• Förskola

• Matematik, Fyra räknesätt

Om du får fler så får jag färre

Miniräknarna
Avsnitt 2 · 9 min
Utbildningsnivå: Förskola
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer