series

Miniräknarna

Med humor, ramsor och regler undersöker Miniräknarna matematik.

• Förskola

• Matematik

Räkna prickar på en svamp

Miniräknarna
Avsnitt 1 · 9 min
Ämnesord: Matematik
Utbildningsnivå: Förskola
Skolämne: Matematik
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer