series

Sista terminen i nian

Vi följer en grundsärskoleklass och deras resa mot gymnasiesärskolan.

• Grundsärskola

• Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv, Individer och gemenskaper