series

Sista terminen i nian

Vi följer en grundsärskoleklass och deras resa mot gymnasiesärskolan.

• Grundsärskola

• Samhällskunskap, Utbildnings- och yrkesval, Personer med funktionsnedsättning, Ungdomar