Till huvudinnehåll
series

Sista terminen i nian

Vi följer en grundsärskoleklass och deras resa mot gymnasiesärskolan.

• Grundsärskola

• Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv, Individer och gemenskaper

Programbild

Antagningsbeskedet

Det preliminära antagningsbeskedet för gymnasiesärskolan är klart. Eleverna i klass 9D på Ekholmsskolan får besked om vilken skola och vilket program de kommit in på.