Till huvudinnehåll
series

Kan själv

Säsong 2. Barn mellan ett och tre år gör saker själva i förskolan.

• Förskola

Programbild

Tvätta händer

Det är viktigt att tvätta händerna och barnen är duktiga på att göra det själva.