Till huvudinnehåll
series

Kan själv

Säsong 1. Barn mellan ett och tre år gör saker själva i förskolan.

• Förskola

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik

Programbild

Mellanmål

Det är tid för mellanmål på förskolan och barnen gör i ordning maten och dukar bordet.