Till huvudinnehåll
series

Kan själv

Säsong 1. Barn mellan ett och tre år gör saker själva i förskolan.

• Förskola

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik

Programbild

Rulla mattor

Idag rullar barnen mattor på förskolan och lägger dem på plats själva.