series

UR Samtiden - Migrationens positiva och dynamiska effekter

Två föreläsningar om positiva aspekter av migrationen.

• Universitet

• Samhällskunskap, Samhällsekonomi, Immigration, Politik och statskunskap

Vad kostar flyktingmottagande och vad kostar integration?

UR Samtiden - Migrationens positiva och dynamiska effekter
Föreläsning · 26 min
  • Föreläsare: Peo Hansen
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer