series

UR Samtiden - Migrationens positiva och dynamiska effekter

Två föreläsningar om positiva aspekter av migrationen.

• Högskola

• Samhällskunskap, Ekonomi, Individer och gemenskaper, Politik och statskunskap