series

UR Samtiden - Migrationens positiva och dynamiska effekter

Två föreläsningar om positiva aspekter av migrationen.

• Universitet

• Samhällskunskap, Immigration, Politik och statskunskap