series

Dövas historia genom tiderna

En serie om vår historia - ur dövas perspektiv.

• Grundskola 7-9

• Historia, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning, Teckenspråk