series

Dövas historia genom tiderna

En serie om vår historia - ur dövas perspektiv.

• Grundskola 7-9

• Historia, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning, Teckenspråk

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer