series

UR Samtiden - Sexuell hälsa och migration

Föreläsningar och samtal från konferensen Sexuell hälsa och migration.

• Universitet

• Biologi, Sexualkunskap

  • Föreläsare: Hans Linde
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer