series

UR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Lärare från hela världen möter Nobelpristagare och toppforskare.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod