series

UR Samtiden - Fokus på grund- och gymnasiesärskolan

Föreläsningar och samtal om pedagogik på grund- och gymnasiesärskolan.

• Grundsärskola

• Pedagogiska frågor, Särskola

  • Föreläsare: Luz Solano
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer