series

UR Samtiden - Bygga broar 2019

Föreläsningar från konferensen Bygga broar.

• Universitet

• Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv, Personer med funktionsnedsättning