series

UR Samtiden - Bygga broar 2019

Föreläsningar från konferensen Bygga broar.

• Universitet

• Samhällskunskap

  • Föreläsare: Stefan Einhorn
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer