series

Rättighetsbärarna - expertråd

Experter ger råd kring hur yrkesverksamma kan arbeta för barns bästa.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Barns rättigheter, Rättsväsen

Tankar kring barn i rättsliga processer

Rättighetsbärarna - expertråd
Avsnitt 10 · 2 min 9 sek
  • Medverkande: Agneta Bravélius
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer