series

Kortfilmsklubben - svenska

Kortfilmer på svenska i angelägna ämnen.

• Grundskola 7-9, Gymnasieskola

• Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

  • Regissör: Beata Konar
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer