series

Kortfilmsklubben - svenska

Kortfilmer på svenska. Olika regissörer, men lika angelägna ämnen!

• Grundskola 7-9, Gymnasieskola

• Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk