series

UR Samtiden - Rädda och bevara dövas kulturarv

Ett seminarium om vikten av att bevara dövas kulturarv.

• Allmänbildande

• Pedagogiska frågor, Skola och samhälle, Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning