UR Samtiden - Svenska Akademiens högtidssammankomst 2019

Föreläsning · 1 tim 45 min
Utbildningsnivå: Universitet
Skolämne: Svenska
  • Medverkande: Anne Swärd Tua Forsström Ellen Mattson Åsa Wikforss
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer