series

Le och lär

Humoristiska fakta om döva och deras värld.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning, Teckenspråk