Till huvudinnehåll
series

Newsreel World

2020. Nyheter från den engelskspråkiga delen av världen på engelska.

• Gymnasieskola, Folkhögskola / Studieförbund

• Engelska, Nyheter

2020-02-01

Nyheter från den engelskspråkiga delen av världen presenteras på engelska. Skogsbränderna i Australien har varit extrema den här säsongen. Ovanligt varma och långlivade bränder leder till katastrofala följder för Australiens unika djur. Musik från Ghana. Abort är lagligt i Sydafrika sedan lång tid tillbaka. Trots det, är det inte alltid socialt accepterat.