series

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2019

2019 års Nobelpristagare berättar om sina insatser och upptäckter.

• Universitet

• Samhällskunskap, Välstånd och fattigdom

  • Föreläsare: Michael Kremer
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer