series

På fest med Håkan och Berit - polsk romani

Håkan och Berit ska ordna en fest. Men de tycker olika om det mesta.

• Förskola

• Biologi, Djur och natur, Modersmål och minoritetsspråk, Romani chib, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk