series

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan 2019

Forskare berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt.

• Gymnasieskola

• Psykologi och filosofi, Psykologi

Beslutsbotanik - förstå hur människor fattar beslut

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan 2019
Föreläsning · 24 min
  • Föreläsare: Daniel Västfjäll
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer